บิทคอยน์สถานการณ์

บิทคอยน์สถานการณ์ ตอนนี้ในเซอร์เบีย

บิทคอยน์สถานการณ์ ตอนนี้ในเซอร์เบีย

จากการที่ธนาคารของเซอร์เบียได้ออกประกาศเกี่ยวกับบิทคอยน์ว่าไม่สามารถใช้ชำระหนี้หรือเป็นสินทรัพย์ใด ๆ ได้ ตามกฏหมายแต่การทำธุรกรรมและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบิทคอยน์

นั้นสามารถทำได้โดยที่กลุ่มผู้ใช้และ  กลุ่มธุรกิจ  ต้องแบกรับความเสี่ยงเอง ซึ่งเป็นสถานการณ์เดียวกับที่อุตสาหกรรมบิทคอยน์ในประเทศไทยและด้วยการที่การดำเนินการทางกฏหมายนั้นไม่ได้

มีความก้าวหน้ามากนักสำหรับกลุ่มประเทศในยุโรป กลุ่มผู้ใช้กลุ่มหนึ่งก็กล่าวว่าพอใจแล้วที่มีการยอมรับการมีผลของหน่วยดิจิตอล เจ้าของกิจการรายหนึ่ง 365 bitcoin บอกว่าหากมีการ

ปรับปรุงที่ทันสมัยหรือการยอมรับบิทคอยน์ในทางกฏหมายจะถือว่าเป็นเรื่องอันน่าประหลาดใจมากสำหรับเขา  บาคาร่า  เนื่องจากเขาเองทราบดีว่าพัฒนาการทางวงการธุรกรรมการเงินในประเทศนั้น

พัฒนาอย่างเชื่องช้า ดังนั้นเป็นไปได้ที่อีกนานกว่าที่บิทคอยน์จะได้รับการยอมรับในวงกว้างของประเทศเศรษฐกิจของเซอร์เบียได้รับผลกระทบทางลบจากความวุ่นวายทางการเมืองเป็นเวลา

นานติดต่อกันหลายปีและที่นับเป็นอุปสรรคมากที่สุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ ก็คือค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมใหญ่ล่าสุดในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานี้ นอกจากนี้ระบบการปรับปรุงการชำระเงิน

ยังคงด้อยพัฒนา เมื่อ PayPal เข้ามาเยี่ยมชมตลาดเป็นครั้งแรกในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถรับเงินผ่าน Paypal ได้

ขอบคุณแหล่งที่มา https://bitcoin.co.th

ใส่ความเห็น

ชื่อ *
อีเมล์ *
เว็บไซท์