รัฐบาลสหรัฐฯ

รัฐบาลสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายคริปโตสองตัว เสริมสร้างผู้ประกอบการ

รัฐบาลสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายคริปโตสองตัว เสริมสร้างผู้ประกอบการและปกป้องนักลงทุน

รัฐบาลสหรัฐฯ ไวโอมิงเพิ่งผ่านการร่างกฎหมายสองตัวเกี่ยวกับ Blockchain และคาดว่าจะได้ลงนามในกฏหมายโดยผู้ว่าการรัฐนาย Mark Gordon ในไม่ช้า

รัฐบาลสหรัฐฯ

ร่างกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตสองรายการ

ร่างกฎหมายสองตัวนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชุมชนคริปโตในรัฐไวโอมิง เนื่องจากช่วยสร้างกรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจนสำหรับ Blockchain ผู้ประกอบการและนักลงทุนคริปโต

ร่างกฎหมายตัวแรกที่ชื่อว่า SPDI จะช่วยให้ผู้ประกอบการด้าน Blockchain ที่มีความเสี่ยงกับบัญชีธนาคาร และร่างกฎหมายอีกตัวหนึ่งจะช่วยในเรื่องของการออก Tokenized โดยจะทำให้บริษัทสามารถออกหุ้นในรูปแบบ Tokenized แทนกระดาษได้

นาย Caitlin Long ผู้ร่วมก่อตั้ง Wyoming Blockchain Coalition กล่าวว่าทำไมร่างกฎหมายนี้ถึงเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมดาน Blockchain โดยเขาทวิตว่า:

“ตัว SPDI มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง มันจะช่วยปัญหาด้าน Blockchain ในการเข้าถึงตัวธนาคาร มีเพียงไม่กี่ธนาคารเท่านั้นที่สนับสนุนธุรกิจ Startup มีเรื่องราวร้าย ๆ เกิดกับบริษัท Startup เนื่องจากธนาคารได้ปิดบัญชีชองพวกเขา ยกตัวอย่างเช่น IRS ต้องการภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ต้องชำระทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัญชีธนาคาร

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของ Blockchain ที่มีเพียงไม่กี่ธนาคารที่ให้บริการแก่อุตสาหกรรมด้าน Blockchain ในการตรวจสอบพื้นฐาน / บัญชีเงินเดือน / การจัดการเงินสด ร่างกฎหมาย SPDI จะสร้างสถาบันรับฝากของรัฐ และสร้างมาเพื่อสำรองสำหรับธุรกิจเท่านั้น และสิ่งที่สำคัญก็คือร่าง SPDI ก็ไม่ได้รับประกัน FDIC ดังวุฒิสมาชิก Driskill กล่าวระหว่างการอภิปราย” นาย Long กล่าว

 

ขอบคุณแหล่งที่มา    https://siamblockchain.com

ใส่ความเห็น

ชื่อ *
อีเมล์ *
เว็บไซท์