Bitcoinจุดเด่น

Bitcoinจุดเด่น เป็นอย่างไร รวมทั้งธุรกิจ บิท รอ น์ เป็น อะไร

Bitcoinจุดเด่น เป็นอย่างไร รวมทั้งธุรกิจ บิท รอ น์ เป็น อะไร

บิทรอน์ (Bitcoin) เป็น สกุลเงินสมมุติที่ถูกทำขึ้นในต้นแบบดิจิทัล เพื่อเป็นตัวกึ่งกลางสำหรับในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการ โดยไม่ขึ้นอยู่กับสกุลเงินอะไรก็ตามไม่มีรูปร่าง

และไม่สามารถแตะต้องได้เสมือนแบงค์หรือเหรียญทั่วๆไป โดยบิทรอน์มีหน่วยเงินตราเป็น BTC ราวกับๆกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่ใช้หน่วยเงินตราเป็น USD หน่วยเงินตราญี่ปุ่น

ของประเทศญี่ปุ่นที่ใช้ JPY หรือสกุลเงินบาทไทยที่ใช้เป็น THB นั่นเอง ซึ่งบิทรอน์ถูกผลิตขึ้นตั้งแต่ปี 2552 แล้วก็เริ่มถูกเอาไปใช้แลกซื้อ-ขายของกันจริงๆในโลกอินเตอร์เน็ต

จากนั้นมาอะไรทำให้ Bitcoin ต่างจากสกุลเงินธรรมดาBitcoin สามารถใช้แทนเงินสดซื้อ ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ บางทีอาจคล้ายกับระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่านอินเทอร์เนตธรรมดา

ที่ใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตอย่างไรก็ดี ความพิเศษของ Bitcoin ที่เป็นตัวช่วยทำให้มันเป็นที่ชื่นชอบซึ่งมันถูกควบคุมแบบกระจัดกระจาย (decentralize) พูดอีกนัยหนึ่งไม่มีสถาบัน

การเงินไหนสามารถควบคุมบิมรอได้ บาคาร่า ซึ่งโน่นทำให้ผู้คนที่เลือกใช้ Bitcoin ส่วนมากเพลิดเพลินใจเพราะว่าแม้กระทั้งแบงค์ก็ไม่อาจควบคุม Bitcoin ได้

จุดเด่นของ Bitcoin

เป็นการทำธุรกรรมที่ เร็ว และก็ ถูก
ไม่มีเอกสารให้ยุ่งยาก
ไม่สามารถที่จะขอคืนได้
คุ้มแก่การลงทุน

ขอบคุณแหล่งที่มา https://sites.google.com

ใส่ความเห็น

ชื่อ *
อีเมล์ *
เว็บไซท์