บิทรอน์ในไทย

บิทรอน์ในไทย บริการ ก.ล.ต.ศูนย์ช่วยเหลือผู้ร่วมลงทุน

บิทรอน์ในไทย บริการ ก.ล.ต.ศูนย์ช่วยเหลือผู้ร่วมลงทุน

ดังที่บริษัท บิทรอน์ จำกัด BX ประกาศช่วงวันที่ 2 เดือนกันยายน 2562 เวลา 6.06 น. ว่า บริษัท บิทรอน์ จำกัด ได้ตกลงใจจบหน้าที่การประกอบธุรกิจเป็นศูนย์จำหน่ายทรัพย์สินดิจิทัล หรือการให้บริการด้านกระเป๋าเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ Digital Asset Wallet เนื่องมาจากบริษัทฯ ได้มองเห็นถึงจังหวะในการพัฒนาธุรกิจในทางอื่นๆแทนการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์จำหน่ายทรัพย์สินดิจิทัล โดยเหตุนั้นหลังจากวันที่ 30 เดือนกันยายน 2562

ลูกค้าจะไม่สามารถที่จะทำจำหน่าย, แลก (เทรดดิ้ง) ผ่านเว็บ BX.in.th ได้อีกต่อไป บาคาร่า แต่ว่าลูกค้ายังคงทำคำบัญชาถอนได้ตามธรรมดาที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ให้ความใส่ใจกับการป้องกันนักลงทุน ก็เลยได้ตั้ง ศูนย์ชี้แนะช่วยเหลือผู้ร่วมลงทุนเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการถอน การรับโอนคืน หรือโยกย้าย

ทรัพย์สินดิจิทัลดังที่กล่าวถึงมาแล้ว โดยสามารถติดต่อพอดี Help Center ของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ถึงที่กะไว้ 1207 กด 7 หรืออีเมล info@sec.or.th 1 วัน 7 วัน เมื่อ

วันที่ 2 เดือนกันยายน 2562 เวลา 6.45 น. เป็นต้นไป

ขอบคุณแหล่งที่มา https://www.sanook.com…