ตลาดมืดออนไลน์ใช้จำหน่าย

ตลาดมืดออนไลน์ใช้จำหน่าย มหันตภัยบิทรอน์

ตลาดมืดออนไลน์ใช้จำหน่าย มหันตภัยบิทรอน์

นายศรีนทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการป.ป.ส. มอบหมายให้ นายชลัยสิน โพธิก้าวหน้า รองเลขาธิการป.ป.ส.เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงข่ายข้อมูลเฝ้าระวังสารเสพติดอาเซียน

ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 7 – 9 เดือนมีนาคม 2561 มีผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม รวม 120 คน มี ผู้แทนประเทศในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ ประเทศคู่สนทนา 3 ประเทศ ดังเช่นว่า จีน ประเทศญี่ปุ่น

รวมทั้งประเทศเกาหลีใต้ ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน UNODC โครงข่ายหน่วยงานวิชาการสิ่งเสพติด ผู้แทนศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงไม่มีอันตราย ศปง.มข. แล้วก็ข้าราชการ

ข้างไทยที่เกี่ยวเนื่องนายชลัยสิน โพธิเจริญรุ่งเรือง รองเลขาธิการ ป.ป.ส. พูดว่า การสัมมนาคราวนี้จัดขึ้นเพื่อทดลองระบบแล้วก็อภิปรายปัญหาปัญหาต่อการนำเข้า ข้อมูลในระบบ

ADM Report System บนเว็บ ASEAN – NARCO ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วก็ด้วยกันทำรายงานเฝ้าระวังเหตุการณ์สารเสพติดอาเซียน ณ อพาร์เม้นท์เซ็นจูปรี่ พาร์ค จ.กรุงเทพฯ

รองเลขาธิการ ปกรมประชาสงเคราะห์ พูดว่า การเข้าสู่ชุมชนอาเซียนทำให้เศรษฐกิจระหว่างชาติในภูมิภาคมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น และก็ทำให้ปัญหาสารเสพติดทวีความร้ายแรงเพิ่มสูง

มากขึ้นตามไปด้วยเมืองไทย บาคาร่า ก็เลยได้ก่อตั้งศูนย์ประสานงานความร่วมแรงร่วมใจด้านสิ่งเสพติดอาเซียน หรือ ASEAN Narcotics Cooperation Center ASEAN – NARCO ซึ่ง

ตั้งอยู่ใน ที่ทำการ ป.ป.ส. ที่กรุงเทพมหานคร โดยที่ทำการ ป.ป.ส. เมืองไทย เมื่อสิ้นปี 2558จากเหตุการณ์ในภูมิภาคอาเซียนจากรายงาน 2 ฉบับก่อนหน้าที่ผ่านมา. พบว่ามีตัวยาหลัก

ที่แพร่ระบาดในภูมิภาค 5 ตัวยา เป็น เมโทแอมเฟตามีน ซึ่งภูมิภาคทวีปเอเชียเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของโลกรองลงมาเป็น ไอซ์ ผงขาว กัญชา ฝิ่น โดยพบว่า มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

นอกนั้น พบว่า มีสิ่งเสพติดที่ควรจะเฝ้าระวังในภูมิภาคอาเซียนแบ่งเป็น2กรุ๊ปเป็นกรุ๊ปที่ 1 เป็นกรุ๊ป ATS ซึ่งเป็นตัวยาที่มีการแพร่ระบาดเยอะที่สุดในภูมิภาคอาเซียนโดยมีผู้เข้ารับการบำบัด

รักษามันข้นแอม

ตลาดมืดออนไลน์ใช้จำหน่าย มหันตภัยบิทรอน์

เฟตามีนในอาเซียนสูงสุดถึงปริมาณร้อยละ 80กรุ๊ปที่ 2 เป็น กรุ๊ป NPS มีลัษณะทิศทางมากขึ้นโดยตลอดทั้งยังจำพวกแล้วก็จำนวนในนานัปการตัวยา อาทิเช่น XLR-11หรือกัญชาสังเคราะห์

ที่เริ่มมีการเข้ามาแพร่ระบาดในภูมิภาคอาเซียนเจอในเวียดนามรวมทั้งเจอ Fly High ซึ่งเป็น Party Drug แพร่ระบาดในประเทศฟิลิปปินส์โดยในประเทศไทยเจอการแพร่ระบาดของ Ketamine

Erimin 5 รวมทั้ง Magic Mushroom เห็ดขี้ควายในด้านความประพฤติของบุคคล ยังเจอกรุ๊ปนักค้าชาวต่างประเทศที่เข้ามากระทำผิดในอาเซียน ทั้งยังในฐานะของนักค้ารวมทั้งลูกจ้าง

ลำเลียง มีนานาประการเชื้อชาติ โดยกรุ๊ปนักค้าคนต่างประเทศที่เข้ามาเกี่ยวพันเยอะที่สุด ซึ่ง 2 ใน 3 เป็น กรุ๊ปนักค้าจากประเทศในกรุ๊ปอาเซียนเอง นอกเหนือจากนั้น เริ่มมีข่าวสารการ

เชื่อมต่อ Bitcoinกับความประพฤติปฏิบัติที่น่าสงสัย เป็นต้นว่า การใช้ Bitcoin ซื้อยาเสพติดใช้ใน ตลาดมืดDarkmarket รวมถึง การค้าขายสิ่งเสพติดผ่านทางออนไลน์แล้วก็การขนส่งสาร

เสพติดผ่านบริษัทขนส่งเอกชน ดังเช่น ไทย ประเทศสิงคโปร์ แล้วก็ประเทศเกาหลีใต้ ควรต้องเริ่มมีการเฝ้าระวังในภูมิภาคอาเซียน นายชลัยสิน กล่าวสำหรับจัดแจงสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

โครงข่ายข้อมูลเฝ้าระวังสารเสพติดอาเซียน ครั้งที่ 5 นี้ซึ่งนับว่า การสัมมนาในคราวนี้ดำเนินมาถึงระยะที่ 3 เป็น การพัฒนาฐานข้อมูลโครงข่ายเฝ้าระวังปัญหาสิ่งเสพติดเพราะในปี 2561

การพัฒนาระบบ ADM Report System เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ซึ่งนับว่าเป็นการบรรลุผลอีกก้าวหนึ่งของโครงข่ายเฝ้าระวังสารเสพติดอาเซียน

ขอบคุณแหล่งที่มา https://www.tnews.co.th/economic