บิทรอน์นักลงทุน

บิทรอน์นักลงทุน ราว 200 ราย ศูนย์ชี้แนะช่วยเหลือผู้ร่วมลงทุนเฉพาะกิจ

บิทรอน์นักลงทุน ราว 200 ราย ศูนย์ชี้แนะช่วยเหลือผู้ร่วมลงทุนเฉพาะกิจ

รายงานข่าวสารจากที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)จากที่บริษัท บิทรอน์ จำกัด (BX) ประกาศ

ตอนวันที่ 2 ก.ย. 2562 ว่า ได้ตกลงใจจบหน้าที่การประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ค้าขายทรัพย์สินดิจิทัล หรือการให้บริการด้านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Asset Wallet)

หลังจากวันที่ 30 ก.ย. 2562 บาคาร่า ลูกค้าจะไม่อาจจะกระทำค้าขาย แลก (เทรดดิ้ง) ผ่านเว็บ BX.in.th ได้อีกต่อไป แต่ว่าลูกค้ายังคงทำคำบัญชาถอนได้ตามเดิมนั้น

ข้อมูล ณ เวลา 18.00 น. มีนักลงทุน BX โทรศัพท์เข้ามาที่ ศูนย์ชี้แนะช่วยเหลือผู้ร่วมลงทุนเฉพาะกิจ ราว 200 ราย โดยมากไต่ถามเรื่องแนวทางการโอนเหรียญ/โอนเงิน/

เปลี่ยนแปลงศูนย์ค้าขายฯดังนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ความใส่ใจกับการป้องกันนักลงทุน ก็เลยได้ตั้ง ศูนย์ชี้แนะช่วยเหลือผู้ร่วมลงทุนเฉพาะกิจ

เพื่อช่วยเหลือและก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการถอน การรับโอนคืน หรือโยกย้ายทรัพย์สินดิจิทัลดังที่กล่าวถึงแล้ว โดยสามารถติดต่อเหมาะ Help Center ของ คณะกรรมการ

กำกับ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ถึงที่เหมาะ 1207 กด 7 หรืออีเมล info@sec.or.th 1 วัน 7 วัน เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2562 เวลา 6.45 น. เป็นต้นไป

ขอบคุณแหล่งที่มา https://www.posttoday.com…