เปิดเบื้องหน้าเบื้องหลัง

เปิดเบื้องหน้าเบื้องหลัง พูดจาตกลงความคดโกงบิทรอน์ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ

เปิดเบื้องหน้าเบื้องหลัง พูดจาตกลงความคดโกงบิทรอน์ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ

รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 14 ส.ค. 2561 เวลา 13.00-14.00 น.

ดำเนินรายการโดย คุณเพียรพยายาม บุญเลิศเลอ รวมทั้ง คุณกรณิการ์ รุ่งธุระ

เจริญรุ่งเรืองกุล สร้าง จังหวะทางธุรกิจ  กับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกข้อความสำคัญ

เปิดเบื้องหน้าเบื้องหลังพูดจาตกลงความ ทุจริตบิทรอน์ เนื้อหาจะเป็นยังไง

ติดตามได้ บาคาร่า  จากรายการ

ขอบคุณแหล่งที่มา http://www.thansettakij.com